ویزای انگلیس

ویزای انگلیس

ویزای انگلیس

ویزای انگلیس

مدارک مورد نیاز :

اصل پاسپورت فعلی با حداقل 6 ماه اعتبار و اصل پاسپورت های قبلی.
یک نسخه تکمیل شدۀ فرم آنلاین درخواست روادید به همراه برگۀ تاییدیه وقت

و تاییدیه واریزی وجه سفارت که توسط این مرکز انجام پذیر است.
2 قطعه عکس 4.5*3.5 .
اصل و یا کپی دعوتنامۀ معتبر و در صورت نداشتن رزرو هتل در انگلستان .
اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج .
اصل و ترجمه رسمی شناسنامه.
اصل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل ( گواهی اشتغال به کار که در آن در مورد تاریخ درخواست مرخصی ذکر شده باشد.

و اینکه آیا این مرخصی با حقوق میباشد یا خیر ،

جواز کسب ، پروانه فعا لیت ، کارت بازرگانی ، / ویزای انگلیس

لیست بیمه 6 ماهه گذشته ، گواهی تاییدیه بیمه ، روزنامه رسمی تآسیس و آخرین تغییرات ،

فیش حقوقی 6 ماه آخر ،

برگه مالیاتی پرداخت شده ،

کارت پرسنلی ، حکم کارگزینی ، حکم بازنشستگی ، کارت بازنشستگی ،

پروانه مطب ، کارت مهندسی ، کارت دانشجویی و … ).

مدارک میزبان در انگلستان / ویزای تضمینی انگلیس

دعوتنامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده ،

پرینت حساب بانکی ،

مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد ،

فیش حقوقی ، سند ملکی ملک محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامه ،

آخرین برگ مالیاتی پرداخت شده ، قبوض پرداختی از قبیل آب ، برق ، گاز و …

اصل ریز پرینت حساب شخصی و جاری به زبان لاتین برای 6 ماه گذشته ، سپرده های بانکی و…
برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت و شخصی به زبان لاتین برای 6 ماه گذشته الزامیست.
اصل و ترجمه رسمی سند ملکی ، در صورت اجاره دادن، اصل و ترجمه اجاره نامه .

ترجمه رسمی برای تمامی مدارک فوق با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه به اعتبار این مدارک برای سفارت انگلیس می افزاید.

به علت اینکه در روز تحویل مدارک ، مصاحبه ای از متقاضی انجام نمیگیرد

تمامی مدارک فوق باید کامل و دقیق باشد ،

خصوصآ مدارک بانکی و مخارج ماهیانه که در فرم درخواست روادید باید دقیق بیان شود.

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت ویزای انگلیس

اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی .
تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت.
در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها