ثبت شرکت در رومانی

ثبت شرکت در رومانی اقامت رومانی با ثبت شرکت مهاجرت به رومانی از طریق ثبت شرکت امکانپذیر است البته برای مهاجرت به رومانی راههای بسیاری وجود دارد که در واقع یکی از آنها ثبت شرکت می باشد. اگر قصد اخذ اقامت و تابعیت رومانی را دارید با ثبت شرکت در رومانی می توانید به اقامت و تابعیت رومانی دست یابید. ثبت شرکت در رومانی به صورت های مختلفی انجام می شود . همچنین ثبت شرکت در رومانی می تواند به عنوان یکی از آسان ترین راههای مهاجرت برای افرادی باشد که سایر شرایط مهاجرت را ندارند
ادامه مطلب