ثبت شرکت در بلغارستان

ثبت شرکت در بلغارستان اقامت بلغارستان با ثبت شرکت نحوه ثبت شرکت در بلغارستان در ۵ مرحله آسان! ثبت شرکت در بلغارستان بسیاری از مهاجران با ایده ایجاد مشاغل جدید یا جابجایی شرکتی که در کشور خود دارند به بلغارستان می آیند و از مالیات مطلوب (۱۰٪ مالیات شرکتی) و جو تجارت برای تشکیل شرکت بلغاری بهره می برند. بلغارستان فرآیند ساده ثبت شرکت ها برای مشاغل خارجی را دارد. توجه داشته باشید که می توانید بدون نیاز به بلغارستان ، از کشور دیگری شرکتی را در اینجا ثبت کنید. این می تواند از طریق وکالت انجام شود. تشکیل شرکت در بلغارستان / اقامت بلغارستان با ثبت شرکت
ادامه مطلب