ثبت شرکت در ایسلند

ثبت شرکت در ایسلند اقامت ایسلند با ثبت شرکت یک شرکت در ایسلند تاسیس کنید در نظر گرفته شده است که ایسلند یک فضای مناسب تجاری را ارائه می دهد و بخش های تجاری مشوق های خوبی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کنند ، یرا مالیات بسیار کم است. با کارآفرینان خارجی که مایل به تاسیس شرکتی در ایسلند هستند به عنوان یک شرکت داخلی رفتار می شود و هیچ گونه تبعیض در این کشور وجود ندارد. ایسلند با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست و از واحد پول یورو استفاده نمی کند ، با کشورهای مختلف و اتحادیه های مختلف همکاری های سودآوری دارد. ایجاد یک شرکت در ایسلند کار ساده ای است ،
ادامه مطلب