سرمایه گذاری در لیختن اشتاین

سرمایه گذاری در لیختن اشتاین اقامت لیختن اشتاین سرمایه گذاری چرا باید در لیختن اشتاین سرمایه گذاری کرد؟ تمام آژانس های رتبه بندی اعتباری که لیختن اشتاین را ارزیابی می کنند ، این کشور را یکی از مهمترین کشورهای اروپای مرکزی می دانند. سرمایه گذاران خارجی به لیختن اشتاین جلب می شوند زیرا: - لیختن اشتاین به بازار اروپا ، از جمله به بازار کشورهای اتحادیه اروپا ، باز می شود. - اگر درآمد سرانه را در نظر بگیریم ، ایالت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.
ادامه مطلب

ثبت شرکت در لیختن اشتاین

شرایط ثبت شرکت در لیختن اشتاین قسمت اول قانون شرکت شرایط لازم برای افتتاح شرکت در لیختن اشتاین را مشخص می کند. با توجه به این مقررات ، مهمترین مورد این است که شرکت آدرس ثبت شده (محل مدیریت) در لیختن اشتاین داشته باشد. همچنین ، انواع شرکت ها باید از طریق ثبت تجارت ثبت شوند تا توسط مقامات شناخته شوند. در قانون تجارت لیختن اشتاین همچنین مقرر شده است كه هم اشخاص حقیقی و هم شركت ها مجاز به تاسیس مشاغل در Principality هستند. این موارد باید به طور واضح اهداف فعالیت را هنگام ثبت تجارت در اینجا ذکر کنند. این فعالیت ها باید در اساسنامه شرکت وجود داشته باشد.
ادامه مطلب